Nástěnka KYTKA

Kód: 666/00 666/91 666/110 666/129 666/148 666/167 666/186 666/205 666/224 666/243 666/262 666/281 666/300 666/319 666/338 666/357 666/376 666/395 666/414 666/10 666/92 666/111 666/130 666/149 666/168 666/187 666/206 666/225 666/244 666/263 666/282 666/301 666/320 666/339 666/358 666/377 666/396 666/415 666/11 666/93 666/112 666/131 666/150 666/169 666/188 666/207 666/226 666/245 666/264 666/283 666/302 666/321 666/340 666/359 666/378 666/397 666/416 666/12 666/94 666/113 666/132 666/151 666/170 666/189 666/208 666/227 666/246 666/265 666/284 666/303 666/322 666/341 666/360 666/379 666/398 666/417 666/20 666/95 666/114 666/133 666/152 666/171 666/190 666/209 666/228 666/247 666/266 666/285 666/304 666/323 666/342 666/361 666/380 666/399 666/418 666/30 666/96 666/115 666/134 666/153 666/172 666/191 666/210 666/229 666/248 666/267 666/286 666/305 666/324 666/343 666/362 666/381 666/400 666/419 666/31 666/97 666/116 666/135 666/154 666/173 666/192 666/211 666/230 666/249 666/268 666/287 666/306 666/325 666/344 666/363 666/382 666/401 666/420 666/40 666/98 666/117 666/136 666/155 666/174 666/193 666/212 666/231 666/250 666/269 666/288 666/307 666/326 666/345 666/364 666/383 666/402 666/421 666/51 666/99 666/118 666/137 666/156 666/175 666/194 666/213 666/232 666/251 666/270 666/289 666/308 666/327 666/346 666/365 666/384 666/403 666/422 666/50 666/100 666/119 666/138 666/157 666/176 666/195 666/214 666/233 666/252 666/271 666/290 666/309 666/328 666/347 666/366 666/385 666/404 666/423 666/52 666/101 666/120 666/139 666/158 666/177 666/196 666/215 666/234 666/253 666/272 666/291 666/310 666/329 666/348 666/367 666/386 666/405 666/424 666/53 666/102 666/121 666/140 666/159 666/178 666/197 666/216 666/235 666/254 666/273 666/292 666/311 666/330 666/349 666/368 666/387 666/406 666/425 666/60 666/103 666/122 666/141 666/160 666/179 666/198 666/217 666/236 666/255 666/274 666/293 666/312 666/331 666/350 666/369 666/388 666/407 666/426 666/61 666/104 666/123 666/142 666/161 666/180 666/199 666/218 666/237 666/256 666/275 666/294 666/313 666/332 666/351 666/370 666/389 666/408 666/427 666/62 666/105 666/124 666/143 666/162 666/181 666/200 666/219 666/238 666/257 666/276 666/295 666/314 666/333 666/352 666/371 666/390 666/409 666/428 666/63 666/106 666/125 666/144 666/163 666/182 666/201 666/220 666/239 666/258 666/277 666/296 666/315 666/334 666/353 666/372 666/391 666/410 666/429 666/70 666/107 666/126 666/145 666/164 666/183 666/202 666/221 666/240 666/259 666/278 666/297 666/316 666/335 666/354 666/373 666/392 666/411 666/430 666/80 666/108 666/127 666/146 666/165 666/184 666/203 666/222 666/241 666/260 666/279 666/298 666/317 666/336 666/355 666/374 666/393 666/412 666/431 666/90 666/109 666/128 666/147 666/166 666/185 666/204 666/223 666/242 666/261 666/280 666/299 666/318 666/337 666/356 666/375 666/394 666/413 666/432 Zvolte variantu
549 Kč
Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (298 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (299 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (299 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (299 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (298 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (299 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (299 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Skladem (300 ks) Zvolte variantu
KVĚT LÍSTKY:
KVĚT STŘED:

Pěnovou nástěnku ve tvaru kytičky budou vaše děti milovat! 

Detailní informace

Detailní popis produktu

ZVOLTE SI SVOJÍ BAREVNOST - FANTAZII SE MEZE NEKLADOU! 

Díky libovolnému výběru barev jsi můžete z nástěnky KYTKA udělat buď skvělý doplněk do dětského pokojíčku nebo dokonalou desingnovou výzdobu do jakéhokoliv interiéru. 

 

BEZ VRTÁNÍkytkz

Díky samolepicí vrstvě nástěnku lehce nalepíte kdekoliv ve Vašem interiéru.
 
 

SNADNÝ VPICH 

Na povrchu najdete jemný reliéf - vpich špendlíkem je velmi snadný a málo viditelný.

 

 

 


ROZMĚR NÁSTĚNKY:        

výška:        67,5 cm
šířka:         67,5  cm
tloušťka:     1     cm
 
CENA JE UVEDENA ZA 1 KUS NÁSTĚNKY KYTKA
 

 
nálepka-ceský výrobek

 

ČESKÝ VÝROBEK

Materiál VYLEN® vyrábíme ve Žďáře nad Sázavou, je zdravotně nezávadný a vhodný už pro děti od 3 let. Tento materiál je pravidelně testován a certifikován. Zamilujete si jej kvůli dlouhé životnosti - netrhá se! Více o materiálu VYLEN® si přečtěte ZDE.

 
 

BAREVNOST:
barevnost_vylen-2018-01

 

 
 

Doplňkové parametry

Kategorie: ZAKÁZKOVÁ VÝROBA
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: