Spolupracujeme

Dlouhodobě spolupracujeme s Mateřským a rodinným centrem Krůček Svitavy, z.s. Krůček je centrem komunitním a integračním, výchovným a vzdělávacím, informačním, poradenským a multigeneračním pro rodiny s malými dětmi. Pomáhá rodinám s dětmi i rodinám ohrožené sociálním vyloučením, rodičům na mateřské a rodičovské dovolené, těhotným ženám a prarodičům.

Jejich cílem je posilovat roli rodiny a zdravou rodinnou výchovu, umožňuje rodičům se vzájemně stýkat, vzdělávat se, využívat vlastních schopností a znalostí. Podporuje základní práva dětí podle "Úmluvy o právech dítěte" a aktivity zaměřené na ochranu dětí a mládeže před sociálně nežádoucími a negativními jevy. Pomáhá ohroženým skupinám obyvatelstva (především rodinám s dětmi) k aktivní seberealizaci a prevenci jejich sociální izolace. Odborně radí ve výchově, zdraví a psychologii rodinného života. Poskytuje služby pro smysluplné společné trávení volného času rodičů s dětmi, zprostředkovává  vzdělávání na podporu rodin s dětmi a zvýšení zaměstnanosti rodičů s nejmenšími dětmi. Posiluje rovné příležitosti pro muže a ženy a napomáhá odstraňovat diskriminaci v přístupu k pracovním příležitostem a odměňování. Dětem pomáhá v socializaci, nacházení kamarádů a v přípravě nenásilného vstupu do školských zařízení.

Členům Mateřského a rodinného centra Krůček Svitavy, z.s. poskytujeme 10% slevu na nákup přes e-shop.

penove_hracky-krucek_sleva-02_4

Zpět do obchodu
banner_výrobce_úzký

JSME ČESKÝ VÝROBCE

Pěnový materiál vyrábíme a zpracováváme už přes 20 let.

Naše výrobky si sami navrhujeme, tak aby měnily dětské pokoje v království. Máme rádi minimalistický design.
Produkty navrhujeme s ohledem na udržitelnost.

Vyrábíme sériově i na zakázku.

Nejnovější hodnocení produktu